https://youtu.be/Um05M9uBKVo


ألا ياذي طرحش المدج مفتوح ليلة زواجـة ... ســيــــري اعــجــبـــي ع الــــدجــــاج
أدرين قد جا الثعل ويسـي لبوهـن حلاجـه ... وعـــــــاد خـــــلـــــف الـــفـــجــــاج
من يوم ما دق صوت الطبل هجشي هياجة ... وانـــــــزاد فــــيـــــش الـــخـــجـــاج
وليش تجريـن بالرهوة وخلـفـش عجـاجـة ... مــــــــن دون ضــــــــؤ أو ســــــــراج
ياحرمـة الويـل بعـد اليـوم مـاعـاد حـاجـة ... لابـــــد لـــــــش مـــــــن عــــــــلاج
كـان العشـا بيـض والليلة فُلجـنـا فُـلاجـة ... راحـــــــت عــلــيــنـــا الـــــدجـــــاج
بي خوف لا تقبل الهرشـة وبقعـا هماجـه ... واتــنـــســــأيــــن الـــــنـــــعـــــاج
وطولـة الليـل ع التلـفـاز يـهـرج هـراجـة ... مـــا مـــــنـــــه إلا الـــــــــــــــدراج
ياكـم نصحنـاش ري مـا حـد بيتبـع مزاجـه ... مــا كـــــل حــــاجـــــة مــــــــــزاج
من يعبر البحـر ماحسـب لعمقـه ومـوجـه ... يـــغـــــرق بـــبـــحــــراً أُجــــــــــاج
لا جيـت وان المـرة بالبيـت فيـهـا عـواجـة ... لـــمـــــح لـــهـــــا بـــــالــــــــزواج
والمولـعـي قـال كُــلاً بـايـدور خـراجــه ... مــاشـــي مـعـــي بـــــش خــــــراج


http://m.youtube.com/watch?v=Um05M9uBKVo&rdm=1dqm6y3i4&client=mv-google